Fotokonkurss

Kā katru gadu, arī šogad sākas Ventspils 2016.gada fotoattēlu konkurss. Pēc būtības – Domes iepirkums mārketinga vajadzībām. Visi, kas piedalījušies šajā konkursā zina, ka konkursa komisijai patīk fotogrāfijas ar smaidošiem cilvēkiem dažādos Ventspils objektos. Smaidoša tūristu ģimenīte ar govi fonā. Nu tipiski reklāmas foto. Un te sākās problēmas. Nez, vai kāds nolikumu ir studējis, bet ļoti derētu. Būtībā konkursa komisija no fotogrāfiem prasa kaut ko Royalty-free licencei līdzīgu.

Vienā punktā tiek paskaidrots, ka fotogrāfijas tiks izmantotas komerciāli.

1.2.1.     iesaistot profesionālus fotogrāfus un amatierus, veikt tehniski, mākslinieciski kvalitatīvu, oriģinālu un atraktīvu fotoattēlu atlasi Konkursa rīkotāja tūrisma brošūru, karšu, kalendāru un citu izdevumu izdošanai, fotoizstādes par Ventspili veidošanai, kā arī ievietošanai Konkursa rīkotāja interneta portālos, tādā veidā popularizējot Ventspils pilsētu un veicinot tūrisma attīstību

Citā,  ka fotogrāfijas var tikt izmantotas, kur vien vēlās.

5.1.        Konkursa rīkotājs iegūst Atlasīto fotoattēlu un to digitālo failu neierobežotas lietošanas (izmantošanas) tiesības. Atlasītie fotoattēli tiek nodoti glabāšanai Ventspils muzeja krājumos.

Vēl citā tipiska Royalty-free prasība.

2.7.Pretendents uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu ar fotoattēlos redzamajiem cilvēkiem par fotoattēlu publicēšanu.

Ja jūsu fotogrāfijas tiks atlasītas, tad līgumā par izmantošanu tas viss aprakstīts vēl konkrētāk. Nu kaut kas līdzīgi, kā nolikums juridiskām personām

2.  Ventspils pilsētas domei ir visas mantiskās tiesības neierobežotā termiņā uz manu šī apliecinājuma 1.punktā minēto Darbu izmantošanu, tajā skaitā komerciāliem mērķiem, kas ietver tiesības darbu: publiskot; reproducēt; iznomāt vai publiski patapināt; aranžēt vai citādi pārveidot; padarīt darbu pieejamu publikai Ventspils pilsētas domes izraudzītajā vietā un laikā; citas tiesības, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu.

Fizisko personu datu aizsardzības likums 6.pants. Ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

Reklāmas likuma 4. panta otrās daļas 4. punkts paredz, ka reklāmā aizliegts attēlot, izmantot vai citādi minēt fizisko personu (kā privātpersonu vai kā amatpersonu) vai tās īpašumu bez šīs personas piekrišanas.

Civillikuma 177.pants nosaka, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā, tādēļ bērna personas datu apstrādei fotografēšanas ietvaros ir jāprasa vecāku piekrišana.

Un uzsvars te ir uz to, ka fotogrāfiju nedrīkst komerciāli izmantot bez attēlā redzamās personas rakstiskas atļaujas jeb Model release. Visā pasaulē foto stoki to ievēro drakoniski. Un te nav runa par portretu pa visu bildi. Model release vajag, ja uz bildes ir vienkārši atpazīstama persona. Citi stoki prasa Model release jau tad, ja bildē redzamas tikai ķermeņa daļas.Vēl citā katrai fotogrāfijai vajadzīga atsevišķa Model release ar konkrētu datumu, atbilstošu fotogrāfijas uzņemšanas datumam.

Tā kā tas viss ir ļoti nopietni. Kādai metenei, kura peldkostīmā pastaigājas pa jūrmalu var ļoti nepatikt, ka viņa pēkšņi braukā uz “Ventspils Reiss” busiņiem vai visi viņu nopēta Ventspils kalendārā. Tiesu darbi neizbēgami un jūs kā fotogrāfs 100% zaudēsiet, jo pircējs no jums nopircis Royalty-free fotogrāfiju, bet jūs šo licenci neesat nodrošinājis. Tātad tās ir tikai jūsu problēmas. Tas ir atrunāts arī pirkšanas līgumā. Nu, apmēram, kā nolikumā juridiskām personām.

4. Realizējot savas personīgās tiesības atsaukt Darba izmantošanu, segšu Ventspils pilsētas domei zaudējumus, kas radušies sakarā ar Darba izmantošanas pārtraukšanu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Darba atsaukšanas brīža saskaņā ar Ventspils pilsētas domes iesniegtiem līgumiem vai cita veida zaudējumus apliecinošiem dokumentiem.

Fotogrāfi, esiet uzmanīgi, atspoguļojot Ventspils iedzīvotājus un viesus ikdienā un svētkos.

This entry was posted in Dažādi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *