Izraēla

Izraēlas ievērojamākais objekts ir Tempļa kalns Jeruzalemē. Koordinātes 31°46′40.7″N 35°14′8.9″E

Ja no kalna novāc visas būves, kas tur uzceltas pēdējos 3000 gados, tad paliek četrstūra laukums ar pazemes komunikācijām, celts no megalītiskiem blokiem. Ļoti līdzīgs Bālbekas kompleksam. Par Bālbeku jau oficiālā zinātne maina savas domas un atzīst, ka apakšējā daļa, megalīti būs krietni vecāki par romiešu celtnēm. Tā uz gadiem 8000. Alternatīvie vēsturnieki uzskata, ka vēl vecāki, pirms plūdu celtne 12000-13000 gadu atpakaļ. Versija – kosmodromi.

Tuvāk mūsdienām Tempļa kalns saistās ar dieva Jahves vārdu. Jahve monoteisma (ticība vienam dievam) ieviesējs uz Zemes. Jahve kā priekšnieks ar palīgiem eņģeļiem izvēlas žīdu tautu ar kuras palīdzību tad būs ieviesta ticība tikai vienam dievam. Mozus un žīdu tautas piedzīvojumus Jahves vadībā sīki un smalki var izlasīt Vecajā derībā . Nežēlīgi tiek iznīcinātas nepaklausīgas tautas, veselas pilsētas nodedzinātas, cilvēki apkauti. Arī kolēģa dieva Bāla kalpotāji netiek saudzēti. Ļoti liela nozīme tā visa īstenošanā ir “Derību šķirstam”. No Jahves Mozus saņem instrukcijas kā izgatavot ļoti bīstamo daudzfunkcionālo ierīci “Derības šķirsts”. Šķirstā arī tiek ievietotas dažas detaļas, ko iedod pats dievs Jahve. ” Derības šķirsta” drošības tehnikas noteikumi un lietošanas instrukcija arī smalki aprakstīta Bībelē. Ilgus gadus Derības šķirsts kalpoja kā sakaru ierīce, bīstams ierocis u.t.t. līdz beidzot gandrīz visa Apsolītā zeme bija iekarota un šķirstu vajadzēja kaut kur novietot. 480 gadus pēc žīdu iziešanas no Ēģiptes ķēniņa Dāvida dēls Salamans uzcēla Pirmo Templi “dieva māju” Tempļa kalnā. Celtniecība smalki aprakstīta Pirmajā ķēniņu grāmatā 6,7 nodaļā. Templī Svētākajā no Svētajām vietām tika novietots Derību šķirsts. Daudzus gadu desmitus Salamans ar Jahves palīdzību valdīja Izraēlā, līdz Derību šķirsts vienkārši pazūd, nav vairs pieminēts tekstos. Ir versija ka šķirsts vēl joprojām ir kalna pazemes labirintos. Ir arī versija ka šķirsts aizvests uz Etiopiju. “Un ķēniņš Salamans ļoti cienīja sveštautu sievietes” tai skaitā Sābas ķēniņieni.”Un ķēniņš Salamans deva Sābas ķēniņienei visu, kas viņai patika un ko viņa no tā lūdza; vēl vairāk nekā viņa pati bija ķēniņam atvedusi. Un viņa griezās atpakaļ ar saviem pavadoņiem un gāja uz savu zemi” . Tālākā kalna vēsture ir raibu raibā, tempļus ārdīja un cēla visi kam nebija slinkums. Mūsdienās kalna galvenais objekts ir zeltainā Klinšu kupola mošeja. Mošeja uzbūvēta pār lielu klints bluķi . Tad nu šis bluķis ir viena no pasaules galvenajām svētvietām gan jūdiem, gan kristiešiem, gan musulmaņiem. Muslimiem šeit pravieša Muhameda zirgs atspērās un uznesa viņu debesīs pie dieva. Kristiešiem šai vietā it kā Ābrams gandrīz upurējis Jahvem savu dēlu. Arī visa pirmsākums , vieta kur it kā dievs no dubļiem radīja Ādamu. Un pats galvenais ka uz šī akmens varbūt pat reāli stāvējis “Derību šķirsts” , ko Jahve vienkārši savāca atpakaļ pēc misijas beigām.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *